โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ

การเล่นโยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้เล่น มีเหรียญ ลูกเทนนิส ลูกปิงปอง หรือวัตถุอื่นใด และภาชนะที่ใช้เป็นที่รองรับ […]

Read More

โยนห่วง

การเล่นโยนห่วง อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้หวายหรือวัตถุอย่างอื่นทำเป็นห่วงขนาดเล็กใหญ่ตามแต่ผู้จัดให้เล่นทำไว้และมีแป้นเป็นรูปวงกลมโตพอที่จะสวมห่างนั้นได้พอดี บนแป้นไม้มีสิ่งของรางวัลวางไว้พอดีกับแป้น ถ้าสิ่งของรางวัลโตกว่าแป้นก็จะใช้ไม้เล็กๆ ติดหมายเลขปักไว้กับแป้นแทนของรางวัล1.ก่อนลงมือเล่นผู้เล่นจะต้องซื้อห่วงตามอัตราที่ผู้จัดให้มีการเล่นกำหนดไว้ว่าได้กี่ห่วง2.ให้ผู้เล่นโยนห่วงที่มีจากจุดที่กำหนดไว้ไปยังแป้น ถ้าห่วงสวมลงที่แป้นใดพอดีก็จะได้สิ่งของบนแป้นหรือตรงกับหมายเลขที่ติดไว้เป็นรางวัลด้าน ผศ.ดร. […]

Read More

ชี้รูป

การเล่นชี้รูป อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้รูปภาพต่างๆ ตามแต่ผู้เล่นจะตกลงกัน โดยกำหนดให้ด้านหลังภาพเขียนหมายเลขกำกับไว้ หมายเลขนี้จะต้องตรงกับหมายเลข ที่ผู้จัดให้มีการเล่นติดไว้กับสิ่งของที่จะใช้เป็นรางวัลในการเล่นซึ่งมีจำนวนพอดีกับจำนวนรูปภาพวิธีเล่น1.ก่อนลงมือเล่นแต่ละรอบ ผู้เล่นจะนำเอาทรัพย์สินตามจำนวนที่ผู้จัดให้มีการเล่นกำหนดมามอบให้ผู้จัดให้มีการเล่นไว้ […]

Read More

แข่งเรือล้อ

แข่งเรือล้อ อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้เหรียญสลึงคนละอัน กระดานหรือวัตถุพื้นเรียบ วิธีเล่น1.ผู้เล่นแต่ละคนจะมีเหรียญคนละหนึ่งอัน แล้วนำกระดานหรือวัตถุพื้นเรียบวางเอียงอยู่บนพื้นราบสำหรับปล่อยเหรียญ2.ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องปล่อยเหรียญให้ล้อลงตามกระดานเอียงไปยังไม้ที่ปักเอาไว้เป็นเส้นชัย เหรียญของใครล้อลงไปใกล้หลักชัยมากกว่าของผู้เล่นอื่นก็เป็นผู้ชนะการพนันะวัติและวิวัฒนาการของการพนัน ตามหลักฐานในประวัติศาสตร์ […]

Read More