จับสลากโดยวิธีใดๆ

การเล่นจับสลากโดยวิธีใด อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้กระดาษเขียนหมายเลขเรียงลำดับตามจำนวนที่ผู้จัดให้เล่นกำหนดไว้ แล้วม้วนกระดาษสลากทุกอันให้เรียบร้อยเหมือนกัน บรรจุไว้ในภาชนะหรือแขวนไว้ก็ได้ และมีกระดาษเขียนหมายเลขอีกชุด ซึ่งตรงกับหมายเลขสลากที่บรรจุไว้ในภาชนะนำมาติดไว้กับสิ่งของที่จะใช้เป็นรางวัล1.ผู้เล่นจะต้องนำเงินหรือทรัพย์สินไปมอบให้กับผู้จัดให้มีการเล่น เป็นค่าจับสลากหนึ่งครั้ง […]

Read More