โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ

การเล่นโยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้เล่น มีเหรียญ ลูกเทนนิส ลูกปิงปอง หรือวัตถุอื่นใด และภาชนะที่ใช้เป็นที่รองรับ […]

Read More