โยนห่วง

การเล่นโยนห่วง อุปกรณ์ที่ใช้เล่น ใช้หวายหรือวัตถุอย่างอื่นทำเป็นห่วงขนาดเล็กใหญ่ตามแต่ผู้จัดให้เล่นทำไว้และมีแป้นเป็นรูปวงกลมโตพอที่จะสวมห่างนั้นได้พอดี บนแป้นไม้มีสิ่งของรางวัลวางไว้พอดีกับแป้น ถ้าสิ่งของรางวัลโตกว่าแป้นก็จะใช้ไม้เล็กๆ ติดหมายเลขปักไว้กับแป้นแทนของรางวัล1.ก่อนลงมือเล่นผู้เล่นจะต้องซื้อห่วงตามอัตราที่ผู้จัดให้มีการเล่นกำหนดไว้ว่าได้กี่ห่วง2.ให้ผู้เล่นโยนห่วงที่มีจากจุดที่กำหนดไว้ไปยังแป้น ถ้าห่วงสวมลงที่แป้นใดพอดีก็จะได้สิ่งของบนแป้นหรือตรงกับหมายเลขที่ติดไว้เป็นรางวัลด้าน ผศ.ดร. […]

Read More